Thứ năm, 07/07/2022:
07 giờ 45: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch UBND huyện, dự Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh.

  Thứ sáu, 08/07/2022:
07 giờ 45: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch UBND huyện, dự Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh.

  Thứ bẩy, 09/07/2022:
07 giờ 45: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch UBND huyện, dự Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh.

văn phòng HĐND và UBND
Hôm nay: Thứ hai, ngày 04/07/2022

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.