Thứ bẩy, 25/09/2021:
17 giờ 00: Các Đ/c lãnh đạo UBND huyện, tham dự họp nghe kết luận giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đại biểu dân cử tại nơi làm việc và nơi cư trú.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND huyện.

văn phòng HĐND và UBND
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 24/09/2021
08 giờ 00: Các Đ/c lãnh đạo UBND huyện, tham dự Họp thường kỳ tháng 9:
- Kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện chủ đề công tác 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.
- Kiểm điểm kết quả triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.
- Công tác thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.
- Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 9 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện.


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.