Thứ ba, 01/12/2020:
08 giờ 30:

Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện


08 giờ 30:

Đ/c Đỗ Xuân Trường- PCT UBND huyện chủ trì họp đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Hạ tầng kỹ thuật di dời các hộ dân trong khu vực thác Khe Vằn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu (giai đoạn 2)

Địa điểm: Hội trường UBND xã Húc Động


10 giờ 30:

Đ/c Hoàng Ngọc Ngò - PCT UBND huyện chủ trì họp thông báo kết quả kiểm tra của đoàn Chi cục Dân số-KHHGĐ kiểm tra công tác dân số KHHGĐ cấp huyện, cấp xã năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng III, Trụ sở HĐND và UBND huyện


  Thứ tư, 02/12/2020:
13 giờ 30:

Lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện


văn phòng HĐND và UBND
Hôm nay: Thứ bẩy, ngày 28/11/2020


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.