Thứ hai, 18/01/2021:
15 giờ 30:

Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện dự Kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND huyện


Hôm nay: Thứ bẩy, ngày 16/01/2021

Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.