Chưa có lịch các ngày tiếp theo
Hôm nay: Thứ năm, ngày 21/10/2021
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch UBND huyện, dự Họp làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc phối hợp rà soát, đề xuất kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện.

09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Họp Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia:
- Kiểm điểm kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm Quý IV năm 2021.
- Báo cáo tiến độ thực hiện các biện pháp hỗ trợ thoát nghèo đối với 26 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.
- Tiến độ triển khai Kế hoạch đưa xã Đồng Tâm đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Húc Động và xã Hoành Mô đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
- Nghe dự thảo Quyết định thành lập, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
- Nghe dự thảo Kế hoạch đưa các thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn năm 2021.
- Báo cáo tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện.


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.