Chưa có lịch các ngày tiếp theo
Hôm nay: Thứ năm, ngày 05/08/2021
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Hạnh- Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp; phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
Địa điểm: Nhà văn hóa huyện Bình Liêu

08 giờ 00: Lãnh đạo UBND huyện Dự Hội nghị tiếp xúc củ tri của Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ nhất - Quốc hội khóa XV
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở Huyện ủy Bình Liêu

15 giờ 00: Đ/c Hoàng Ngọc Ngò - PCT UBND huyện, tham dự Làm việc với Đoàn kiểm tra theo CV số 1902/CV-TĐTN ngày 10/6/2021 V/v Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Liêu năm 2021
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện

08 giờ 00: Lãnh đạo UBND huyện dự Họp trực tuyến Nghe và cho ý kiến Đề án tổng thể phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tại các địa phương Bình Liêu, Tiên Yên, giai đoạn 2021-2025
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND&UBND huyện

08 giờ 00: Lãnh đạo UBND huyện dự Họp trực tuyến Nghe và cho ý kiến chuẩn bị nội dung Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trên địa bàn tỉnh
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện

14 giờ 00: Lãnh đạo UBND huyện, chủ trì Họp thống nhất các nội dung, danh mục, công trình, dự án và tham gia dự thảo Kế hoạch 5 năm (2021-2025), Kế hoạch năm 2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo
Địa điểm: phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND&UBND huyện


Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.